Happigenerointi terveydenhuollon toimintayksiköille

Kaasuntuottajista riippumaton happigenerointi on turvallinen, kustannustehokas ja ekologinen lääkkeellisen hapen valmistustapa. Siinä lääkkeellinen happi valmistetaan siirrettävässä tai paikalle rakennetussa tuotantoyksikössä.

Kun happigenerointi tehdään PSA-menetelmää käyttäen, tippuvat kustannukset murto-osaan verrattuna vanhaan kylmätislausmenetelmään. Raaka-aineena ulkoilma on ehtymätön ja ilmainen. Itsenäinen valmistus parantaa myös potilasturvallisuutta, sillä lääkehappea on saatavilla sillä minuutilla, kun sitä tarvitaan.

Yhä useammat terveydenhuollon toimijat ovat siirtyneet lääkkeellisen hapen itsenäiseen valmistukseen. Kumppanuus GasSolin kanssa mahdollistaa virallisen käyttöluvan hakemisen lääkehapen valmistuksen aloittamiseksi. Meillä on kokemusta kymmenistä lääkevalvontaviranomaisten suorittamista GMP-tarkastuksista lääkekaasutehtaisiin sekä hyväksyntäprosesseista lupia haettaessa.

Happigenerointi Suomessa lainsäädännön näkökulmasta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea hyväksyi vuonna 2013 93 % lääkehapen käytettäväksi terveydenhuollon toimintayksiköissä. Päätös antaa mahdollisuuden käyttää uutta, turvallista, toimintavarmaa ja kustannustehokasta teknologiaa lääkehapen valmistamiseksi. Koskaan aiemmin terveydenhuollon historiassa yksittäisen lääkevalmisteen kohdalla ei ole tapahtunut näin merkittävää muutosta parempaan.

Lääkehapen valmistuksessa on noudatettava lääkelakia ja täytettävä hyvien lääkevalmistustapojen vaatimukset (GMP). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo lääkevalmistusta Suomessa. Viranomainen tarkastaa ja hyväksyy lääkkeelliset tuotanto- ja laadunvalvontamenetelmät antaen lääkevalmistuslaitteistolle virallisen käyttöluvan. Ennen virallista käyttölupaa laitteistoa ei saa käyttää lääkkeelliseen valmistukseen.

Lääkkeellisten kaasujen asiantuntija

GasSol Oy on lääkkeellisten kaasujen asiantuntijayritys. Meillä on vahva kokemus lääkekaasuvalmistuksesta ja siihen kohdistetuista GMP-vaatimuksista.

Siirtymä PSA-menetelmällä valmistettavaan lääkehappeen sujuu kanssamme helposti, sillä olemme apuna jo suunnitteluvaiheessa. Opastamme, koulutamme ja teemme tarvittavan viranomaisdokumentaation. Lisäksi konsultoimme myös laitteistohankinnoissa.

Ota yhteyttä

Miksi siirtyä happigenerointiin?

Merkittävät kustannussäästöt

 • Lääkehapen hinta putoaa merkittävästi
 • Ei kuljetuskustannuksia
 • Pullo- ja säiliövuokrat loppuvat
 • Sitoo vähemmän henkilökuntaa

Potilasturvallisuuden paraneminen

 • Lääkehappea riittää kulutuksesta riippumatta
 • Lääkehapen käyttöä ei tarvitse säännöstellä
 • Riippumattomuus ulkopuolisen toimijan epävarmuustekijöistä
 • Laitteiston automatisointimahdollisuus

Vaarallisten aineiden käsittely vähenee

 • Vaaralliset kaasusäiliöt poistuvat sairaala-alueelta
 • Kaasutilauksista huolehtiminen loppuu
 • Irtopullojen siirtely sairaala-alueella vähenee
 • Työturvallisuus paranee