Kaasualan turvallisuuskoulutukset

Varmista tehokkaasti koko työyhteisön kaasuturvallisuus tarjoamalla säännöllisesti kaasualan turvallisuuskoulutusta työntekijöille. Koulutusta tarvitsevat erityisesti työntekijät, jotka ovat vastuussa kaasuturvallisuudesta tai käyttävät työtehtävissään kaasuja.

GasSolin asiantuntijan pitämä koulutus antaa työntekijöille hyvät valmiudet toimia työympäristössä ennaltaehkäisevästi ja turvallisesti. Koulutuksen käytyään työntekijä tuntee työympäristössään käytössä olevien kaasujen ominaisuudet sekä käsittelyyn, käyttöön ja varastointiin liittyvät riskit. Lisäksi hän osaa toimia ennaltaehkäisevästi, riskitekijät minimoiden.

Koulutuksemme ovat vuorovaikutteisia. Luentojen ohessa on ryhmätöitä ja osallistujia aktivoivia kysymyksiä ja väittämiä, joilla saavutetaan tehokas oppimisvaikutus. Osallistujille jaetaan koulutusaineistotiivistelmät koulutuksen yhteydessä ja koulutuksesta annetaan todistus.

Kaasualan koulutukset Suomessa

  • Palo- ja pelastusviranomaiset
  • Terveydenhuollon oppilaitokset
  • Julkisen ja yksityisen sektorin terveydenhuollon palvelut
  • Teollisuus

Onko yrityksessänne tarvetta koulutukselle?

  • Ota meihin yhteyttä ja sovitaan teille sopivasta koulutuskokonaisuudesta!

Ota yhteyttä